Tematyka 12 trzygodzinnych warsztatów programu

 1. Sesja wstępna. Wzajemne poznanie uczestników; cele, zasady, normy grupowe; zawarcie kontraktu z uczestnikami; budowanie klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie
 2. Skąd się biorą emocje i jak je traktować
 3. Budowanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi; partnerstwo; przyjaźń; koleżeństwo
 4. Rodzina i Ja – relacje z rodzicami i rodzeństwem
 5. Dlaczego jedni młodzi ludzie dobrze sobie radzą, a inni nie – z czego to wynika i czy można to zmienić
 6. Asertywność – umiejętności: odmawiania, radzenia sobie z presją grupy
 7. Przemoc rówieśnicza, mobbing społeczny – umiejętności alternatywne wobec agresji
 8. Konflikty między ludźmi; negocjacje
 9. Osiąganie celów życiowych. Metoda małych kroków
 10. Normy i wartości – jak się nimi kierować; odpowiedzialność – co to znaczy, kto jest odpowiedzialny za moje życie
 11. Rozwiewanie mitów i błędnych przekonań na temat używek i ich wpływu na młodych ludzi – kiedy używka jest groźna, jak to zrobić, żeby być wolnym od jej wpływu na własne życie
 12. Autodiagnoza własnych umiejętności i ograniczeń. Cele na przyszłość