Plan pracy superwizyjnej

Stażyści szkoleni do programu Akademia Dorosłości uczestniczą równolegle w kolejnych sesjach programu prowadzonego z grupami młodzieży zagrożonej wykluczeniem i patologią społeczną oraz w spotkaniach klinicznych (6 spotkań prowadzonych przez superwizora z udziałem wszystkich stażystów szkolonych w danym ośrodku).

Tematyka spotkań klinicznych ze stażystami może być różna i zależeć od specyfiki zgłaszanych przez nich problemów. Tym niemniej podstawową strukturę stanowić powinna poniższa pula tematów (omawianych w węższej lub szerszej formie, w zależności od wagi poszczególnych tematów dla uczestników spotkań superwizyjnych), zestawionych w ramach 6 wątków:

1.

2.

3.

4.

5.

6.