Fundacja Praesterno

Materiały do pobrania

Program Akademia Dorosłości został stworzony i przetestowany w praktyce w latach 2005–2007 przez Fundację Praesterno jako odpowiedź na rządowy program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Program Akademia Dorosłości jest udostępniony przez Fundację do bezpłatnego użytkowania – zarówno w formie wykorzystania przez zainteresowanych do przeprowadzenia zajęć, jak też jako materiał pomocniczy do pisania własnych programów, nauki bądź innych celów.

Warunkiem pobrania plików zawierających materiały Akademii Dorosłości, tzn.:

jest wypełnienie poniższej anonimowej ankiety informacyjnej.

Fundacja Praesterno zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie na adres biuro@praesterno.pl wszelkich uwag o programie i sposobie jego wykorzystania.

Zarząd Fundacji Praesterno

  • płeć
  • dwie cyfry
  • jeśli w poprzednim pytaniu wybrałeś odpowiedź „inny”, dookreśl ją tutaj
  • jeśli w poprzednim pytaniu wybrałeś odpowiedź „w innym celu”, dookreśl ją tutaj