Materiały do pobrania

Program Akademia Dorosłości został stworzony i przetestowany w praktyce w latach 2005–2007 przez Fundację Praesterno jako odpowiedź na rządowy program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Program Akademia Dorosłości jest udostępniony przez Fundację do bezpłatnego użytkowania – zarówno w formie wykorzystania przez zainteresowanych do przeprowadzenia zajęć, jak też jako materiał pomocniczy do pisania własnych programów, nauki bądź innych celów.

Warunkiem pobrania plików zawierających materiały Akademii Dorosłości, tzn.:

jest wypełnienie poniższej anonimowej ankiety informacyjnej.

Fundacja Praesterno zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie na adres biuro@praesterno.pl wszelkich uwag o programie i sposobie jego wykorzystania.

Zarząd Fundacji Praesterno

Wszystkie formularze są w formacie PDF. Żeby je pobrać, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy. Można także pobrać je wszystkie (łącznie z materiałami dla prowadzącego) w archiwum ZIP (246 kB). Ponadto przygotowaliśmy wszystkie teksty (1–14) opublikowane na WWW do wydruku (format PDF, 618 kB).

[2] Skąd się biorą emocje

formularz 1formularz 2

[3] Budowanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi

formularz 3

[4] Rodzina i ja

formularz 4

[5] Dlaczego jedni młodzi ludzie dobrze sobie radzą, a inni nie – z czego to wynika i czy można to zmienić

formularz 5

[7] Przemoc rówieśnicza, mobbing społeczny — umiejętności alternatywne wobec agresji

arkusz Aarkusz B

[8] Konflikty między ludźmi; negocjacje

formularz 6formularz 7

[9] Osiąganie celów życiowych. Metoda małych kroków

formularz 8

Ponadto można pobrać na dysk trzy filmy.