Akademia Dorosłości

Program profilaktyczno-edukacyjny adresowany do młodzieży w wieku 14–19 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Głównym celem programu jest dostarczenie młodzieży takich umiejętności, które pomogą jej w adaptacyjnym i rozwojowym poradzeniu sobie z kryzysem wieku dojrzewania i uchronią ją przed wejściem w proces marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Wstęp

 1. Opis programu

Podręcznik trenera Akademii Dorosłości

 1. Założenia metodyczne do warsztatów programu Akademia Dorosłości
 2. Etiologia zagrożenia patologią społeczną – funkcjonalna teoria mechanizmu wykluczenia społecznego
 3. Stres i sytuacje trudne
 4. Komentarze do wybranych tematów
 5. Plan pracy superwizyjnej

Tematyka 12 trzygodzinnych warsztatów programu:

 1. Sesja wstępna. Wzajemne poznanie uczestników; cele, zasady, normy grupowe; zawarcie kontraktu z uczestnikami; budowanie klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie
 2. Skąd się biorą emocje i jak je traktować
 3. Budowanie satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi; partnerstwo; przyjaźń; koleżeństwo
 4. Rodzina i Ja – relacje z rodzicami i rodzeństwem
 5. Dlaczego jedni młodzi ludzie dobrze sobie radzą, a inni nie – z czego to wynika i czy można to zmienić
 6. Asertywność – umiejętności: odmawiania, radzenia sobie z presją grupy
 7. Przemoc rówieśnicza, mobbing społeczny – umiejętności alternatywne wobec agresji
 8. Konflikty między ludźmi; negocjacje
 9. Osiąganie celów życiowych. Metoda małych kroków
 10. Normy i wartości – jak się nimi kierować; odpowiedzialność – co to znaczy, kto jest odpowiedzialny za moje życie
 11. Rozwiewanie mitów i błędnych przekonań na temat używek i ich wpływu na młodych ludzi – kiedy używka jest groźna, jak to zrobić, żeby być wolnym od jej wpływu na własne życie
 12. Autodiagnoza własnych umiejętności i ograniczeń. Cele na przyszłość

Filmy

 1. Konflikty, cz. I
 2. Konflikty, cz. II
 3. Asertywność

Aneks

 1. Wykaz zadań i wątków tematycznych, dających możliwość kontynuacji zajęć po zakończeniu programu
 2. Spis załączników dla uczestników
Zapraszamy do zapoznania się z raportem ewaluacyjnym programu (kwiecień 2016 r.; plik PDF, 1,83 MB)
Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, dotyczące programu Akademia Dorosłości, prosimy przekazywać je na adres akademia@praesterno.pl.